Menu  
----

วิธีการสั่งซื้อ

สามารถสั่งซื้อได้ 4 ช่องทาง

1. หน้าเว็บไซต์

2. Line ID : 0899745808

3. อีเมล์ :  kree005@hotmail.com

4. โทรศัพท์   089 974 5808 (กี)เลขที่บัญชีชำระเงิน

ชื่อบัญชี มะซือกรี มะวี ประเภทออมทรัพย์

กสิกรไทย 256-2-78826-6

กรุงไทย 932-0-53971-5

หลังการชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งข้อมูลการชำระเงินด้วยครับ